Ik Raid går på is 1 september i Rambergsrinken.
Alla som vill spela är välkomna!